VOTIVA Traning: Ngày 4 + 5: Post Confirm and Invoice AXapta Module: Sales Order/ Sales managerment - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

VOTIVA Traning: Ngày 4 + 5: Post Confirm and Invoice AXapta Module: Sales Order/ Sales managerment

VOTIVA Traning: Ngày 4: Sau khi nhập kho xong, bạn thông báo với phòng cung ứng và sau đó phòng cung ứng báo lại bộ phận sales. Phòng cung ứng cũng không quên báo giá đã nhập hàng lại cho bộ phận sales. Sau khi có giá nhập thực tế, bộ phận sales gọi báo giá lại cho Thành Lợi, đơn giá mỗi chiếc laptop là 1750$ và họ xác nhận đơn giá của bạn.

Trainee: Song Thanh Nghia

Chỗ này bị link sai chỗ Sales Agr với SO
-          Update giá trong Sale Agreement để chuẩn bị Release sang Sale Order

Ngày 5: Bộ phận sales yêu cầu kho xuất hàng cho Thành Lợi.
                Task: Hãy thực hiện xuất kho 600 chiếc laptop T8000 đã nhập cho Thành
1.     Tạo Sale Order 


2. Xuất 600 cái cho Thành Lợi


Check Warehouse xem đã giao 600 cái cho Thành Lợi chưa