Tính giá: Theo Table/Group/All AXAPTA 4.0 - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Tính giá: Theo Table/Group/All AXAPTA 4.0

Tính giá theo Table/Group/All: Trong AXAPTA 4.0

Trainee: Song Thanh Nghia

1. Tại sao lại là Table/Group/All
2. Trường hợp có 2 tiêu chí đánh giá( Bài sau nhé)


1. Tại sao lại là Table/Group/All

- Trong AX có tính giá theo khách hàng, nhóm khách hàng, và tất cả khách hàng, vì thế nên được chia theo 3 nhóm: Table, Group, All
+ Table: Table ở đây diễn tả khách hàng cá nhân hay cụ thể:
Ví dụ: Khách hàng A
+ Group: Group diễn tả nhóm khách hàng hay khu vực khách hàng.
Ví dụ: Nhóm khách hàng A
+ All: All diễn tả ở đây là khách hàng nói chung.
Ví dụ: Tất cả khách hàng

- Bài toán cụ thể: Ví dụ khi mua 1 cái bút bi.
- Nhà cung cấp Thiên Long tại Sài gòn bán: 4k. Đây là Table
- Nhà cung cấp khu vực Sài gòn bán trung bình: 5k. Đây là Group
- Nhà cung cấp nói chung bán trung bình: 6k. Đây là All

=>Như vậy khi tính giá 1 cây bút bi về thì lấy nhà cung cấp nào?
- Ở đây chắc chắn nếu table tồn tại thì sẽ lấy 4k, không thì sẽ lấy theo group là 5k, cuối cùng là 6k.
- Đây là đoạn code tương tự ý tưởng trên nó rất thần thánh để lấy được giá ra.