VOTIVA Traning: Ngày 3 + 4: Inventory và Purchase Order Axapta Module - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

VOTIVA Traning: Ngày 3 + 4: Inventory và Purchase Order Axapta Module

VOTIVA Traning: Ngày 3: Hãy tạo KhoPC và tiến hành nhập kho cho 600 laptop IBM T800

Trainee: Song Thanh Nghia

Sai nhiều chỗ lắm

1. Tạo Warehouse


2. Nhập kho 600 cái

Check warehouse lúc này: