Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 1 - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Microsoft Dynamics AX 2012 - Votiva - Day 1

Day 1   Tìm hiểu về ERP và bài toán thực tiển

Trainee: Song Thanh Nghia


1. Tìm hiểu về ERP 
2. Bài toán thực tiển cần giải quyết. 1. Tìm hiểu về ERP
  - Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, nhưng hầu như đó chỉ là khái niệm mơ hồ. Có DN nói đang ứng dụng ERP, nhưng thực chất chỉ triển khai một hai module nào đó.
  R: Resource (Tài nguyên). Trong kinh tế, resource là nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ). Tuy nhiên, trong ERP, resource có nghĩa là tài nguyên (TN). Trong CNTT, tài nguyên là bất kỳ PM, phần cứng hay dữ liệu thuộc hệ thống mà có thể truy cập và sử dụng được. Ứng dụng ERP vào quản trị DN đòi hỏi DN phải biến nguồn lực (NL) thành tài nguyên (TN).
  P: Planning (Hoạch định). Planning là khái niệm quen thuộc trong quản trị kinh doanh. Điều cần quan tâm ở đây là hệ ERP hỗ trợ DN lên kế hoạch ra sao?
  E: Enterprise (Doanh nghiệp). Đây chính là đích đến thật sự của ERP. ERP cố gắng tích hợp tất cả các phòng ban và toàn bộ chức năng của công ty vào chung một hệ thống máy tính duy nhất mà có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu quản lý khác nhau của từng phòng ban.
 2.  Bài toán thực tiển cần giải quyết
  - Tìm hiểu về công ty: "Sản xuất và bán máy tính"
  - Ở đây: Mô hình cơ bản nhất gồm 4 phòng ban:
  2.1 Phòng Kinh Doanh
  - Nhiệm vụ: Liên hệ tiếp xúc với khách hàng để bán hàng, liên hệ với nhà cung cấp để mua hàng.
  2.2 Phòng Sản xuất
  - Nhiệm vụ: Lắp ráp và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giao hàng.
  2.3 Quản Lý Kho
  - Nhiệm vụ: Kiểm kê hàng hoá, tình trạng hàng hoá, nhập xuất.  Quản lý nguyên vật liệu trong kho, hàng hóa trong kho thông qua các 3 yếu tố:
  + Yếu tố kiểm soát: Như seri, mã lô hàng
  + Yếu tố sản xuất: Như ngày sản xuất, nơi sản phẩm được giao đến.
  + Yếu tố quản lý: Như thuộc kho hàng, quốc ta, miền nào đang cất hàng của công ty mình.
  2.4 Phòng kế toán
  - Quản lý thu chi, lập hoá đơn bán hàng, quản lý công nợ.