Giới thiệu về Microsoft Dynamics 365 - Song Nghia - Microsoft Dynamics Partner

Song Nghia - Microsoft Dynamics Partner

Song Nghia - Microsoft Dynamics Partner

Breaking

Wednesday, February 8, 2023

Giới thiệu về Microsoft Dynamics 365

Giới thiệu về Microsoft Dynamics 365 - Viet Nam

Nghia Song -  Microsoft Dynamics 365 Technical Consultant


Giới thiệu về Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 là một hệ thống CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) và ERP (Hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp) tích hợp được phát triển bởi Microsoft. Nó giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý và tăng hiệu suất của các hoạt động kinh doanh của họ, từ quản lý và tổ chức đầu tư, quản lý nhân viên và hoạt động bán hàng đến quản lý tài chính và kế toán.

Microsoft Dynamics 365 tích hợp với các dịch vụ Microsoft như Office 365, Power BI và Azure, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa tài nguyên và cung cấp một giải pháp toàn diện cho các yêu cầu quản lý kinh doanh. Nó cung cấp một giao diện người dùng đồng bộ và dễ sử dụng, giúp cho các nhân viên có thể làm việc một cách hiệu quả hơn.

Microsoft Dynamics 365 cũng cung cấp một nền tảng mở, cho phép các nhà phát triển tích hợp với các hệ thống khác và tích hợp với các phần mở rộng và động tác ngoài hệ thống.

Nhìn chung, Microsoft Dynamics 365 là một giải pháp kinh doanh toàn diện và tích hợp cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quản lý và hoạt động kinh doanh của họ. Nó cung cấp một nền tảng tích hợp để quản lý các hoạt động kinh doanh, từ quản lý nhân viên, quản lý dự án, quản lý tài chính và kế toán đến quản lý bán hàng và mối quan hệ khách hàng.

Với tính năng tích hợp cao với các dịch vụ Microsoft, Microsoft Dynamics 365 cung cấp một giải pháp tổng thể cho các doanh nghiệp muốn tăng hiệu suất và giảm thời gian cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Nó cũng cung cấp một nền tảng mở cho phép các nhà phát triển tích hợp với các hệ thống khác và cung cấp các tính năng mở rộng cho các doanh nghiệp cần điều chỉnh theo yêu cầu của họ.

Contact Us to implement the E-Invoice and customize Vietnam Accountant Standard Package and more:
About our team: Our team is composed of software development and analysis experts who have worked both domestically and internationally:
• Nghia Song (Mr.) - Senior Technical ConsultantWith over 6 years of experience in implementing ERP and integration projects.
• Jack Do (Mr.) - Senior Customer ServiceAn expert in ERP software support and error handling.
• Jone Nguyen (Mr.) - Senior Technical ConsultantWith practical experience in 25 E-invoice projects with software systems of businesses both domestically and internationally.
• Lisa Doan (Ms.) – Financial Consultant. A consultant specializing in accounting on Dynamics 365 FO and consolidated accounting systems.
Hotline+84 967 324 794 - Nghia Song
Email: nghia@songnghia.com

No comments:

Post a Comment