Noted: OneBox - Sandbox / Dev-tier 1- Dev-tier 2 From anh An.Bui - Song Nghia - Technical Consultant

Dynamic 365 FO Dynamic 365 Retail

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Noted: OneBox - Sandbox / Dev-tier 1- Dev-tier 2 From anh An.Bui

Noted: OneBox - Sandbox / Dev-tier 1- Dev-tier 2
Dynamic Retail 365

Song Nghia - Technical Consultant

Onebox và Sandbox là 1 , ám chỉ cái máy đó cài tất cả trong một.
Nếu đó là máy đặt trên Cloud thì Microsoft tạo ra những URL cho D365 và Retail server, để bên ngoài Client gọi vào
còn máy đó đặt dưới On-Premise, thì chỉ chạy được AX trong lòng cái máy đó thôi, và đường dẫn fix cứng luôn

Dev Tier 1: là máy concept one box, và đặt trên Cloud, khi deploy code lên Tier 1 có thể copy - paste, hoặc thông qua LCS
Dev Tier 2: là multi các VM đặt trên Cloud, mỗi VM mỗi role khác nhau, như VM chạy AOS, VM chạy Retail Server và Cloud POS, VM Chạy SQL riêng, khi deploy code lên Tier 2 phải thông qua LCS
Định nghĩa nôm nay vậy cho dễ hiểu: nơi nào mạng yếu, mạng rớt thì nơi đó có RSSU (Retail Store Scale Unit) hiểu nôm na là rinh luôn Retail Server xuống Cửa hàng nằm, máy POS sẽ dùng phần mềm MPOS hoặc Cloud POS để kết nối vào Retail Server trong cửa hàng, còn nếu xui nữa là máy POS bị chuột cắn dây mạng, cách ly với thế giới 14 ngày, thì máy POS phải xài phần mềm MPOS với chế độ Offline để sống qua ngày, đợi thợ tới sửa dây mạng xong rồi sẽ Online lại

Solution:  from my Technical Architect  in company.